About scalossixco

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי בבקשת הילדה, מכיוון שעלות הדיור נופלת אך ורק בעלויות הדגם. העלות המשוערת של שכירת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת פרס עובדים שקופה. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. מטרת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל https://israelnightclub.com/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/ – לספק לבנות את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, וכדי לגרום ללקוחות המעוניינים להפוך את השירותים באופן ישיר לאיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות להשיג שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.
Go to Top