About tenovibi

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע אך ורק מהסדר של הילדה, מכיוון שעלויות הדיור הן אך ורק במאזן העובדים. המחיר הממוצע של דירות יומיות בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. מלכודות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – ערוך עבודה הגונה עם הכנסה גדולה, ולקוחותינו נותנים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר מהאיכות הטובה ביותר. רק גישה זו נותנת כוח להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.
Go to Top